Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

DOCENDO S.R.O.
Podlišovská 1284/11
198 00 Praha 9 Kyje
tel: +420 226 200 666
info(a)iqkviz.cz

Obchodní podmínky
Aktuální obchodní podmínky IQ kvíz

Podmínky provozu linky

Tyto podmínky provozu linky upravují pravidla volání na linku 909 900 700 i volání na linku 0900 718 666 s ní spojeného televizního pořadu s názvem „IQ KVÍZ“, které provozuje společnost DOCENDO s.r.o., se sídlem Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9, IČO: 04959221, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 256290. Jednotlivá jednání v rámci pořadu uvedeného v předchozí větě mohou vykonávat též třetí osoby zmocněné i pověřené společností IQ kvíz s.r.o.

I a.
Linka 909 900 700  pro volání z České republiky

Linka 909 900 700  je telefonní linka pro volání z České republiky se zvláštním tarifem (cena hovoru: 90 Kč, za každou započatou minutu, včetně DPH ) zaměřená na poskytování služeb po telefonu. Tato linka je provozována 24 hodin denně. Tuto linku doplňuje pořad „IQ KVÍZ“ (dále jen „Pořad“ nebo „Soutěž“), který je marketingová všeobecná zábavná interaktivní soutěž pro diváky určená mimo jiné i k propagaci produktů – prodeje audioknih. Volající, kteří se dovolají do studia a splní tyto podmínky provozu linky, mohou hrát s moderátorkou Pořadu hry o ceny.

 1. 1. Provozovatelem pořadu „IQ KVÍZ“ je společnost DOCENDO s.r.o., se sídlem Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9, IČO: 04959221.
 2. 2. Agregátorem telefonní linky 909 900 700 je společnost Globdata a.s., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČO: 25098900.

I b.
Linka 0900 718 666 pro volání ze Slovenské republiky

Linka 0900 718 666  je telefonní linka pro volání ze Slovenska se zvláštním tarifem (cena hovoru: 2€ za každou započatou minutu, včetně DPH ) zaměřená na poskytování služeb po telefonu. Tato linka je provozována 24 hodin denně. Tuto linku doplňuje pořad „IQ KVÍZ“ (dále jen „Pořad“ nebo „Soutěž“), který je marketingová všeobecná zábavná interaktivní soutěž pro diváky určená mimo jiné i k propagaci produktů – prodeje audioknih. Volající, kteří se dovolají do studia a splní tyto podmínky provozu linky, mohou hrát s moderátorkou Pořadu hry o ceny.

 1. 1. Provozovatelem pořadu „IQ KVÍZ“ je společnost DOCENDO s.r.o., se sídlem Podlišovská 1284, 198 00 Praha 9, IČO: 04959221.
 2. 2. Agregátorem telefonní linky 0900 718 666  je společnost Globdata a.s., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČO: 25098900.

I c.

Obě přístupové linky ke službě IQ-kvíz budou dále nazývány jenom jako LINKY

 

II.
Spojení na LINKY

 1. 1. LINKY fungují 24 hodin denně. Volající mají možnost vybrat si z nabídkového menu z právě dostupných možností.
 2. 2. Probíhá-li právě vysílání Pořadu a volající si zvolí možnost přepojení do studia, čekání na případné spojení je doprovázeno poslechem ukázek nabízených audioknih. Poslechem ukázek nabízených audioknih zkonzumuje volající tuto službu.
 3. 3. Pokud se volajícímu opakovaně nedaří zvolit dostupnou službu, je volání automaticky ukončeno.

 

III.
Přihlášení do Pořadu

 1. 1. Přihlásit se do Pořadu mohou zájemci pouze prostřednictvím telefonní LINKY
 2. 2. Do studia bude přepojen volající, který splní podmínky uvedené v kapitole IV a V a dostane se na něj řada během vysílání Pořadu.
 3. 3. Na každého volajícího se vztahují tyto podmínky provozu linky. Zavoláním na telefonní LINKY volající souhlasí a přijímá tyto podmínky provozu linky. Volající, který splní podmínky uvedené v kapitole IV a V může být přepojen do studia v souladu s dramaturgií Pořadu. Přepojení do studia není nárokovatelné.

 

IV.
Podmínky účasti a pravidla Pořadu „IQ KVÍZ“

 1. 1. Pořadu se mohou zúčastnit volající, kteří v době přímého přenosu Pořadu dovršili věk 18 let, rozumí a mluví dobře a srozumitelně českým jazykem.
 2. 2. Volající na LINKY, který zvolí možnost přepojení do studia, může být přepojen v souladu s dramaturgií Pořadu. Je-li zájemců o spojení do studia více, je přepojen pouze jeden z nich. Šance na přepojení do studia je nezávislá na počtu telefonních pokusů volajícího. Dramaturg pořadu před přepojením do studia může nejprve s volajícím uskutečnit pohovor, během kterého zjistí způsobilost volajícího na přepojení do studia. Dramaturg pořadu na základě vlastního vyhodnocení pohovoru s volajícím nemusí každého volajícího přepojit do studia. Ukončen hovor bude zejména s volajícími, kteří jsou vulgární nebo kteří se v rámci pohovoru jeví mladší 18 let nebo pod vlivem návykových látek nebo z jiných důvodů určených dramaturgem. Volající jsou výslovně upozorněni, že mohou na telefonní lince čekat delší čas z důvodu více volajících a rovněž v souladu s dramaturgickým záměrem pořadu. Volající jsou výslovně upozorněni, že mohou na telefonní lince čekat i přesto, že moderátor nebude s žádným volajícím mluvit. Volající upozorňujeme, že po celou dobu bude účtována shora uvedená cena hovoru. Cena hovoru bude soutěžícím promítnuta ve vyúčtování od jejich telefonního operátora.
 3. 3. Volající, který je propojen do studia bezprostředně odpovídá na otázku, či dává pokyn k provedení úkolu. Volající, pokud odpoví na položenou otázku, nemůže tuto svoji odpověď dodatečně změnit. Za platnou je považována pouze první odpověď volajícího v rámci jednoho každého připojení do studia.
 4. 4. Případné možnosti výběru otázky předkládá moderátorka v průběhu vysílání Pořadu.
 5. 5. Je-li více různých variant „výhry“, seznamuje moderátorka s těmito variantami diváky v průběhu vysílání Pořadu.
 6. 6. Ve všech hrách v Pořadu, které jsou jazykového rázu, se uznává za správnou pouze ta odpověď, která je v souladu s pravidly českého jazyka a pravopisu. Ve hrách, kde je správnou odpovědí město, zvíře apod. se uznává za správnou odpověď pouze český tvar daného slova, a to pokud takový existuje, např. jazyková podoba města München nebude uznána za správnou odpověď, uznána je pouze jeho česká podoba: Mnichov.
 7. 7. Vyhrazujeme si právo blokovat volajícího a jeho telefonní čísla v případě, že volající neakceptuje tyto podmínky provozu linky, podmínky provozu linky nerespektuje a porušuje, případně z dalších důvodů stanovených Provozovatelem. Provozovatel může mimo jiné podmínit neblokování telefonních čísel volajícího podpisem těchto podmínek provozu linky ze strany volajícího.

 

V.
Pravidla hovorů pro volání na LINKY

Pokud volající kdykoliv během jeho volání nerespektuje pokyny moderátorky/moderátora či dramaturga pořadu, nemluví srozumitelně, svým chováním a vystupováním poškozuje Pořad a/nebo jakékoliv třetí osoby, či používá výrazy v rozporu s platnými právními předpisy upravujícími televizní vysílání v ČR či dobrými mravy obecně, bude s ním hovor ukončen a volající tak ztrácí možnost odpovědět na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či nárok na případnou výhru.

VI.
Reklamační řád a protesty

 1. 1. V případě, že v průběhu telefonního spojení dojde k jeho selhání (např. volající ztratí signál), v důsledku čehož volající nestihne odpovědět, nebo nebude možné jednoznačně určit volajícího, ztrácí volající nárok odpovídat na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či nárok na případnou výhru.
 2. 2. V případě, že dojde k ukončení telefonního spojení, ztrácí volající nárok na přepojení do studia či na případnou výhru.
 3. 3. Výslovně upozorňujeme volající, že není možné, z technologických důvodů, spojit do studia volání v délce řádů vteřin.
 4. 4. V případě, že správná odpověď na otázku byla moderátorkou/ moderátorem Pořadu mylně vyhodnocena jako chybná, může volající vznést protest do 3 dnů od vysílání a výhra mu bude přiznána v případě oprávněnosti protestu.
 5. 5. Pokud se kdykoliv po skončení Pořadu zjistí, že chybná odpověď volajícího na otázku byla omylem na straně Provozovatele vyhodnocena jako správná, nebude výsledek dosažený volajícím zpětně anulován; toto však neplatí pro případy úmyslného jednání ze strany volajícího, které by k takovému výsledku vedlo.
 6. 6. V případě jakýchkoliv technických problémů při natáčení Pořadu může být Pořad přerušen, v takových případech ztrácí volající nárok odpovídat na soutěžní otázku, či na přepojení do studia, či zadat úkol.
 7. 7. Reklamace a protesty se zasílají písemně na adresu Provozovatele, či e-mailem na adresu Podlišovská 1284, 198 00  Praha 9 Kyje. Reklamace a protesty musí být zaslány nejpozději do 3 dnů ode dne vysílání pořadu, jinak soutěžící ztrácí právo na jejich uplatnění.
 8. 8. Reklamaci lze provést rovněž e-mailem na adresu: info@iqkviz.cz

 

VII.
Ceny a výhry

Výherce se musí prokázat dokladem, že je mu 18 let a  dokladem o tom, že je majitelem telefonního čísla, ze kterého volal.

Výhry v Soutěži podléhají zdanění ve smyslu platných právních předpisů a výhercům se poukazují zpravidla do 60 dnů od data vysílání Pořadu, ve kterém tuto výhru získali, nejpozději však 90 dnů od data vysílání daného Pořadu. Výhra se doručuje na výhercem udanou adresu a Provozovatel není povinen vyhledávat jinou adresu bydliště výherce. Nepodaří-li se výhru doručit výherci na jím udanou adresu, je výhra uložena u Provozovatele a výherce má povinnost si ji vyzvednout nejpozději do 120 dnů od data vysílání daného Pořadu, jinak výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Provozovatele.

 

VIII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. 1. Tím, že volající sdělí Provozovateli své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb Provozovatele uděluje mu tím souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje volající na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu Provozovatele.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

 1. 1. Provozovatele prohlašuje, že bude získané údaje zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze volajících, za účelem vyhodnocování cílových skupin volajících.
 2. 2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu volajícího k údajům o jeho osobě je zaručeno.
 3. 3. V případě, že Provozovatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

IX.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě, že dojde mezi Provozovatelem a volajícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a volajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může volající podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

X.

Závěrečné ustanovení

 1. 1. Tyto podmínky provozu linky jsou vydány v souladu s Obecnými doporučeními pro poskytování Audiotexových služeb schválenými Asociací provozovatelů mobilních sítí a jsou zveřejněny na internetové stránce

www.iqkviz.cz

 1. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky provozu linky změnit. V takovémto případě pozbývá účinnosti předcházející znění podmínek a provoz na lince 909 900 700 se řídí novým zněním podmínek.
 2. 3. Tyto podmínky provozu linky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2017